Các cơ quan Nội chính Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ 4, 15/09/2021 | 00:00:00
1,309 lượt xem

Sáng 15/9, Các cơ quan Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước dự và chủ trì.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khác Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Điểm cầu Thái Bình

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, ngay sau Đại hội, Các cơ quan Nội chính tập trung phổ biến, quán triệt; xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một trong 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là phát  huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; khắc phục tồn tại, hạn chế; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính. Trọng tâm là các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan Điều tra, Cơ quan Thi hành án, Nội chính, Kiểm tra, thanh tra, Kiểm toán đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức Đảng trong các cơ quan Nội chính thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; đội ngũ cán bộ trung thành, liêm chính, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, tinh thông pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng là  lực lượng nòng cốt, trung kiên, tin cậy, là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kiến Xương, Tiền Hải
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kiến Xương, Tiền Hải

Sáng 27/9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gồm đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội tiếp xúc...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...