Giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đầu tư

Thứ 6, 10.09.2021 | 00:00:00
245 lượt xem

Phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức vào chiều 10/9.

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Sau khi được quán triệt triển khai Chỉ thị số 08, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động vào cuộc của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08; yêu cầu Khối dân vận, MTTQ, các đoàn thể, chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Dân vận Tỉnh ủy một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội, phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; vai trò của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận chính quyền để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08, góp phần tạo đột phá để thu hút đầu tư và bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Video: 91021_OTHANH.mp4

Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng đối với việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Duy Huy

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 26/10, Kỳ họp thứ II, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Dự tại điểm cầu Thái Bình có...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...