Giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đầu tư

Thứ 6, 10/09/2021 | 00:00:00
861 lượt xem

Phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức vào chiều 10/9.

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Sau khi được quán triệt triển khai Chỉ thị số 08, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động vào cuộc của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08; yêu cầu Khối dân vận, MTTQ, các đoàn thể, chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Dân vận Tỉnh ủy một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội, phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; vai trò của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận chính quyền để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08, góp phần tạo đột phá để thu hút đầu tư và bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Video: 91021_OTHANH.mp4

Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng đối với việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Duy Huy

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều 20/9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...