Thành phố triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Thứ 5, 08.04.2021 | 00:00:00
284 lượt xem

Đại hội Đảng bộ các cấp đã thành công tốt đẹp, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống thì một trong những nội dung quan trọng nhất là phải tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt hiệu quả các nội dung đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình triển khai thực hiện.

 Lớp bồi dưỡng chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

Một lớp bồi dưỡng chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, ngoài những nội dung kiến thức trong chương trình giảng dạy, giảng viên nơi đây còn lồng gắn, phân tích sâu các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kì 2020-2025 để các học viên nắm được.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Thái Bình: “ Giảng viên và báo cáo viên nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 28 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong quá trình truyền đạt các nội dung của các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho cán bộ và đảng viên ở cơ sở thì thường xuyên lồng ghép các nội dung của Nghị quyết, làm sao để nội dung của Chủ nghĩa Mac-Lenin trình bày trước, sau đó đưa các nội dung Nghị quyết để học viên hiểu được thực hiện Nghị quyết là cả quá trình và phải cùng nhau thực hiện.”


Buổi họp Chi bộ tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Thành phố Thái Bình xác định rõ văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động có hay bao nhiêu nhưng không được nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc thì hiệu quả sẽ không cao. Vì vậy, ngay sau đại hội, thành phố đã nhanh chóng hoàn thiện chương trình hành động, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, thời gian, lộ trình triển khai thực hiện, bảo đảm khả thi phù hợp với thực tiễn thành phố. Làm cơ sở để các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể hoá triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Ông Vũ Đức Doanh - Bí thư Chi bộ tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình: “Theo tinh thần Nghị quyết của thành phố, trước hết đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉ thị 04 của UBND tỉnh về chống tái lấn chiếm lòng đường. Các đồng chí đảng viên ở trong chi bộ có buôn bán, kinh doanh mặt hàng thì các đồng chí phải gương mẫu để quần chúng nhân dân nhìn thấy đảng viên có ý thức trong công tác xây dựng đô thị văn minh và hiện đại.”


Một con đường Thành phố Thái Bình

Để các nội dung nêu trong Nghị quyết đại hội thấm nhuần trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, thành phố Thái Bình yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tuỳ vào từng lĩnh vực công tác để phổ biến, quán triệt các nội dung nêu trong Nghị quyết sao cho sát với yêu cầu thực tế. Từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng thành phố Thái Bình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...