Lan toả sâu rộng Nghị quyết Đại hội XX

Thứ 2, 05.04.2021 | 00:00:00
384 lượt xem

Khi nói đến chủ đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thì đa số mọi người đều cho rằng, đây là một vấn đề khô cứng, tẻ nhạt và khó tiếp thu trong một thời gian ngắn. Vậy mà đã có một cuộc thi đã làm cho vấn đề trở nên mềm mại, gần gũi hơn, dễ đi vào lòng người. Đó là cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 bằng hình thức trắc nghiệm trên internet.

Học sinh tham gia cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết qua internet

Từ cán bộ đảng viên tới những người lao động, các tầng lớp nhân dân và kể cả các bạn học sinh, sinh viên cũng dễ dàng tham gia cuộc thi này chỉ với một vài thao tác.

Ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Tiền Hải:

“Thông qua thi trắc nghiệm đã tạo được sự quan tâm về nghiên cứu Nghị quyết của tất cả các tầng lớp nhân dân, đặc biệt câu trắc nghiệm rất cụ thể, thiết thực.”


Cán bộ địa phương tham gia cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu nghị quyết qua internet

Những kết quả nổi bật của nhiệm kì Đại hội XIX rồi những mục tiêu, nghị quyết Đại hội XX đề ra, những định hướng lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình nhiệm kì 2020-2025 đã được khéo léo chuyển tải thành câu hỏi trắc nghiệm. Vì thế ngay sau khi phát động cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Tăng Gia Lộc - Phó Ban tuyên giáo Đảng uỷ xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình:

“Tôi cho đây là cách làm rất mới, rất hay, thông qua cuộc thi này, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng đi vào đời sống cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.”


Để hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội các cấp thì các cấp uỷ, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá các Nghị quyết bằng các kế hoạch, dự án, đề án, triển khai khả thi, sát với điều kiện thực tế cũng như định lượng được kết quả. Có như vậy thì những quyết sách quan trọng của Đại hội mới sớm biến thành hiện thực sinh động, thành của cải vật chất và mang lại sự giàu có và hạnh phúc cho nhân dân. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc đại hội. Đảm bảo sự thống nhất nội dung tư tưởng thực hiện nghị quyết. Học tập là khâu đầu tiên cũng là khâu quan trọng trong quá trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Học tập tốt, quán triệt sâu sắc là cơ sở giúp cho toàn Đảng, toàn dân thống nhất nhận thức từ đó thống nhất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ông Phạm Xuân Thiện - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đông Hưng:

“Tất cả thống nhất chung một tư tưởng, tiếp đến thống nhất chung cả hành động.”


Nghị quyết Đại hội là văn kiện mang tính lí luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc. Tuy nhiên Nghị quyết dù có sát thực đến mấy nhưng nếu không được triển khai sâu rộng hoặc triển khai không kịp thời thì cũng chỉ là những nghị quyết ở trên giấy. Từng đảng viên, cán bộ được nghe trực tiếp thông tin từ lãnh đạo cấp cao của Trung ương và của tỉnh đưa ra sẽ là những tư liệu quý để mỗi người mỗi ngành thấy trách nhiệm của mình, ngành mình để góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết. Đó cũng chính là thắng lợi đầu tiên của nhiệm kì đại hội này.

Thu Hà

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...