Những chuyển biến tích cực từ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ"

Thứ 3, 16/03/2021 | 00:00:00
1,613 lượt xem

“Trong năm 2020, nhờ giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ, có trên 99% số tổ chức, cá nhân được khảo sát đánh giá rất hài lòng và hài lòng với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình”. Đây là kết quả được báo cáo tại Hội nghị sơ kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” của tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sơ kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” của tỉnh Thái Bình

Đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” đúng quy định, có hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2020, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình tiếp nhận hơn 85.500 hồ sơ, trên 99% là giải quyết trước và đúng hạn. Trong khi đó tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, có trên 94% số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn. 

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, phải tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả, nhìn nhận lại những hạn chế, nhất là vấn đề quá hạn hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Giao Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tổng hợp lại những thủ tục hành chính nào chậm, quá hạn, nguyên nhân do đâu, từng sở, ngành phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân. Cán bộ, công chức nào có tư tưởng hoặc hành động sách nhiễu, gây phiền hà khó khăn cho doanh nghiệp và người dân sẽ bị xử lý nghiêm túc.

Video: 31621_OTHAN.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị sớm đưa tất cả các thủ tục thuộc diện bắt buộc ra triển khai giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Nâng cao hơn nữa trình độ, ý thức trách nhiệm của người làm công tác giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện làm việc cho bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Phân công cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” phải ổn định và đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen biểu dương các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Hội nghị 

Nhân dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vì những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Cao Biền

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...