Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX

Thứ 2, 08/03/2021 | 00:00:00
2,389 lượt xem

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Cuộc thi được tổ chức trên mạng internet, người dự thi trả lời câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm do Ban tổ chức cuộc thi đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, có địa chỉ http://thaibinh.gov.vn, tại chuyên mục: cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc thi được tiến hành thành 3 đợt, kết thúc mỗi đợt Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết qủa của cá nhân đạt giải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Cuộc thi được tổ chức trong 3 tháng, bắt đầu từ 15/3/2021 đến hết tháng 5/2021. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa, giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân nắm vững các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đặt ra trong thời gian tới.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...