Niềm tin và kỳ vọng vào Đảng

Thứ 3, 02.02.2021 | 00:00:00
946 lượt xem

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Hướng về sự kiện trọng đại này, cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân Thái Bình kỳ vọng Nghị quyết Đại hội Đảng sớm đi vào cuộc sống, hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cùng cả nước, hướng về Thủ đô Hà Nội theo dõi tiến trình, đặc biệt là phiên bế mạc, nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân Thái Bình bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội. 

Ông Nguyễn Bá Côn - Câu lạc bộ Lê Quý Đôn, tỉnh Thái Bình:

“Đại hội được tổ chức chặt chẽ, kì công, thấu đáo rất dân chủ, chính việc tổ chức như vậy đã tiếp thêm niềm tin cho cán bộ đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng".


Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. 

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình:

“Chúng ta tiếp tục phát huy thành tựu đạt được trong nhiệm kì qua và quyết sách của Đảng trong nhiệm kì tới, là bước đột phá để Việt Nam phát triển lên tầm cao mới".Bà Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng trường cao Đảng Y tế Thái Bình:

“Đại hội sáng suốt lựa chọn ra Ban chấp hành khóa mới có đủ tính kế thừa và đủ tiêu chuẩn đã đề ra. Tôi kì vọng Ban chấp hành lần này phát huy đoàn kết, tính sáng tạo, đổi mới.Từng thành viên Ban chấp hành phát huy hết được kinh nghiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm để cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XIII đã đề ra".


Nông thôn mới Thái bình

Cán bộ, đảng viên nhân dân cũng kỳ vọng các cấp, ngành từ Trung ương tới cơ sở tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Duy Huy 


  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...