Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 3, 26/01/2021 | 00:00:00
1,436 lượt xem

Sáng 26/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Dự lễ khai mạc có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Các đồng chí Nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ cùng 1.587 đại biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn, góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới. 

Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, vấn đề cần khắc phục. Trong bối cảnh đó, Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta không chỉ giai đoạn 5 năm mà cả những thập niên mới tới cả thế hệ tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng: Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tiếp đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và nhấn mạnh những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, làm cho thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Dù ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nhưng với cố gắng vượt bậc, Việt Nam vẫn ghi nhận những thành tựu khi là nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: Để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trong giai đoạn tới, Đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn các quan điểm cơ bản. Trong đó chiến lược phát triển toàn diện lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần và đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu. 

Toàn cảnh các Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Cùng với đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, mục tiêu của Đảng là nâng cao năng lực cầm quyền, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam là nước phát triển mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Công tác chỉnh đốn Đảng phải được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, kiên định thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin. Hoàn thiện cơ chế, kiên quyết phòng chống suy thoái trong nội bộ. Công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt. Người đứng đầu phải đủ phẩm chất, uy tín, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải coi dân là gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kiên quyết thực hiện “dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. 

Mọi chủ trương chính sách phải lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Bên cạnh đó là chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường...

Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng nhất định Việt Nam sẽ lập nên kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Tiếp tục chương trình làm việc trong phiên khai mạc sáng nay, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Buổi chiều, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia diễn ra phiên thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ VII - HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII
Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ VII - HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII

Chiều 04/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...