Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 7, 23/01/2021 | 00:00:00
904 lượt xem

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đơn vị xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa đường lối, quan điểm trong Nghị quyết, phù hợp với thực tế và đặc điểm của cơ quan. 

Mục tiêu là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh đời sống người lao động. Bên cạnh đó, sẽ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ khối, xây dựng đoàn thể vững mạnh, trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó không ngừng tạo dựng niềm tin, sự đóng góp của doanh nghiệp, người lao động vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Thế Công  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...