Kỳ vọng và niềm tin vào Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII

Thứ 2, 11.01.2021 | 07:57:54
440 lượt xem

Ngày 25/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra trong sự háo hức chờ đợi của người dân cả nước. Những ngày này, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đang đặt niềm tin trọn vẹn và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra nghị quyết hợp lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế ở giai đoạn tới. Nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu đất nước ta đã đạt được có ý nghĩa lịch sử, cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình tin tưởng, kỳ vọng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Bà Tạ Thị Thanh Vân - TGĐ Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân:

"Để nền nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế, tôi kì vọng Đại hội Đảng lần này đưa ra nhiều chế độ, chính sách, quyết sách mạnh cho những đơn vị làm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao yên tâm phát triển, kết nối rộng rãi, mạnh mẽ hơn".


Ông Nguyễn Quốc Quỳnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ:

"Đại hội Đảng lần này tôi nghĩ Trung ương đề ra chiến lược phát triển kinh tế rất toàn diện, riêng Thái Bình có nhiều dự án Chính phủ Trung ương quan tâm, mong rằng sau Đại hội các đề án, dự án sẽ được xúc tiến nhanh hơn".


Mặt khác, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính tự chủ, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa từng vùng miền; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Tiếng Ông Trần Mạnh Báo - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thái Bình Seed:

"Chúng tôi rất mong muốn đầu tư cho nông nghiệp phải đúng tầm, vị thế của nó. Đầu tư phải làm cho nông nghiệp phát triển, người dân làm giàu chứ không phải để lo cái ăn, nông nghiệp phải xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư khoa học công nghệ. Kỳ vọng sau Đại hội sẽ sửa đổi luật đất đai tạo điều kiện tích tụ ruộng đất, tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất hàng hóa".


Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, chúng ta kỳ vọng và tin tưởng rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một trang sử mới cho một chặng đường phát triển mới của quê hương, đất nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...