Khẳng định vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Thứ 7, 09.01.2021 | 09:24:50
353 lượt xem

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong các doanh nghiệp nói chung, khu vực kinh tế tư nhân nói riêng giữ một vị trí then chốt, góp phần tạo dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động vì mục tiêu chung xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Sau quá trình miệt mài rèn luyện, phấn đấu, ước mơ trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam của anh Lại Ngọc Công, bộ phận thiết kế, nhà máy Tân Đệ 1 đã trở thành hiện thực.

Đảng viên Lại Ngọc Công, Nhà máy Tân Đệ 1, Công ty CP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ:

"Là 1 người đảng viên lúc nào mình cũng phải biết được chính sách của Đảng, làm sao mình gương mẫu hướng dẫn cho mọi người tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước, tìm ra những hướng đi mới tạo ra năng suất tốt, để làm cho công ty ngày càng phát triển".


Từ 31 đảng viên ngày đầu thành lập, năm 2019, đến nay Đảng bộ Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ có gần 140 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc tại các nhà máy. Mỗi đảng viên đều đảm trách các vị trí chủ chốt, thực sự là những hạt nhân, tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Phương - TGĐ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ:

"Tất cả những người quản lý đều là đảng viên hoặc đối tượng cảm tình Đảng. Họ có thể tham gia vừa chia sẻ quản lý với Ban giám đốc, đồng thời là người triển khai thực hiện các kế hoạch của công ty. Và với những người lãnh đạo là đảng viên của công ty nó còn là chỗ dựa tinh thần rất tốt cho người lao động".


Đảng bộ công ty chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị , Ban giám đốc ban hành quy chế phối hợp làm việc; chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp. tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Ông Lê Tuấn Thiên - Bí Thư Đảng ủy Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ:

"Đảng bộ, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho người công nhân của mình đi học tham gia tìm hiểu về Đảng; các buổi sinh hoạt Đảng đều thanh toán lương đầy đủ, không tính giảm trừ chuyên cần; Giữa Đảng bộ, Ban giám đốc công ty và công đoàn ở đây kết hợp chặt chẽ tạo thành 1 khối thống nhất, điều hành doanh nghiệp chuẩn mực phát triển bền vững".


Năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng sản xuất ngành dệt may gián đoạn, song doanh nghiệp tiếp tục viết kỳ tích mới. Mở rộng quy mô sản xuất lên 7 nhà máy. Tổng doanh thu đạt 5.800 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm ổn định cho 15.000 lao động,. Mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...