Ý kiến của nhân dân về mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ 6, 08.01.2021 | 08:49:38
330 lượt xem

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội cho nhiệm kỳ tới. Hầu hết người dân đều bày tỏ sự đồng thuận với các chủ trương, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 5 năm và tầm nhìn nhiều năm tiếp theo.

Các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu/năm trở lên được nhân dân đồng tình hưởng ứng rất cao.

Ông Trần Văn Thuận - Xã Đông Minh, huyện Tiền Hải: 

Đề cập mục tiêu đến năm 2025, 80% cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, nhiều người dân cho rằng đây là mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện được sớm hơn.


Ông Nguyễn Văn Đề - Phó giám đốc Công ty TNHH Minh Danh huyện Đông Hưng: 

Về mục tiêu có từ 20% số xã trở lên đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều ý kiến cho rằng đây là mục tiêu vừa phải và nếu các địa phương bố trí được nguồn lực thì tỷ lệ này còn có thể cao hơn.


Ông Đặng Văn Phiến - Xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải:

Với các mục tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Thái Bình hoàn toàn có thể trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, theo kịp nhóm dẫn đầu vào năm 2030 và trở thành tỉnh phát triển trong khu vực vào năm 2045.


Hữu Phước

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...