Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Thứ 5, 07.01.2021 | 15:10:02
456 lượt xem

Sáng 07/01/2021, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành, đơn vị trong các khối khoa giáo, lý luận, tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa, Ban Chỉ đạo 135, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại chủ động tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; đi sâu phân tích, nêu bật nguyên nhân tồn tại, hạn chế; cơ bản thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021; gợi mởi, nhấn mạnh 1 số nội dung cần triển khai thực hiện tốt. 

Video: 10721_OTHANH1.mp4

 Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nhất là công tác khoa giáo ở cơ sở. Chú trọng đi sâu tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới, vấn đề khó đặt ra từ thực tiễn, những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để xảy ra điểm nóng tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái , thù địch trên mạng xã hội. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

 

Video: 10721_OTHANH2.mp4

Nhân dịp này, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...