Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

Thứ 4, 06.01.2021 | 11:08:22
330 lượt xem

Sáng 06/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 6, thực hiện kiểm điểm công tác năm 2020 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định: Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhờ sự tập trung chỉ đạo quyết liệt nên tỉnh Thái Bình đã tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội". Nền kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng 3,23%, cao hơn mức bình quân của cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách từ nội bộ nền kinh tế tỉnh vẫn đạt hơn 7.700 tỷ đồng, vượt 11,2% so với dự toán giao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Đặc biệt, năm 2020, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đúng quy định, phát huy dân chủ, đoàn kết và trí tuệ tập thể.

Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu rõ những ưu, khuyết điểm, trách nhiệm, chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế và đề ra giải pháp phát huy ưu điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trong đó nhấn mạnh: Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả và kết quả toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần tạo thêm thế và lực mới cho sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Bình những năm tiếp theo. 

Cũng tại hội nghị, từng cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cũng đã thực hiện kiểm điểm đúng theo quy định, trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc “tự phê bình và phê bình”.    

Phạm Ngọc                      

                                                                                       

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...