Thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 6, 30.10.2020 | 00:00:00
797 lượt xem

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội là kết tinh của trí tuệ và thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất rất cao trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Hội CCB tổ chức vào sáng 30-10.

Đồng chí Ngô Đông Hải ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với cựu chiến binh tỉnh

Đồng chí Ngô Đông Hải - ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp thông tin tới hội nghị kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Theo đó, để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở và các Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy. Công tác xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng và lấy ý kiến rộng rãi trong các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện các bước trong chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng quy trình 5 bước. Thông tin về những điểm mới, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 2025. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Đại hội là kết tinh của trí tuệ và thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất rất cao trong toàn Đảng bộ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh Thái Bình đã xác định mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với từng nội dung rất cụ thể. Điều này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu một lần đủ 51 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tập trung cao. 

Đồng chí nhấn mạnh trên cơ sở kết quả Đại hội, tới đây Tỉnh ủy sẽ ban hành kế hoạch quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh để sớm triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống. Sau khi có Nghị quyết, các cấp ủy Đảng căn cứ vào dự thảo Nghị quyết, Chương trình công tác của tỉnh để hoàn thiện, bổ sung và nhanh chóng xây dựng các chương trình công tác toàn khóa của cấp mình để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống./.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Hôm nay, 10-6 công bố danh sách trúng cử Đại biểu Quốc hội
Hôm nay, 10-6 công bố danh sách trúng cử Đại biểu Quốc hội

Sau hơn 2 tuần diễn ra bầu cử, dự kiến trong hôm nay – 10/6, văn phòng Quốc hội sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...