Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 5, 13/08/2020 | 00:00:00
2,452 lượt xem

Sáng nay (13/8), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình dự và chủ trì hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu bật mục đích, ý nghĩa hội nghị, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ tham gia đóng góp ý kiến lần cuối vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, gợi mở 1 số vấn đề cần tập trung thảo luận, nhất là chủ đề Đại hội, bố cục của dự thảo chính trị, rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và xây dựng các mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045, đảm bảo tính thực tiễn, khả thi.  

Đến nay, dự thảo lần 6 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã được tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cư trú tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hà Nội; tiếp thu ý kiến đóng góp của 13 đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các nhân sĩ, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Gần đây nhất là ý kiến góp ý của Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, những người quan tâm đến sự phát triển của tỉnh thông qua nhiều hình thức. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...