Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Thứ 4, 13/05/2020 | 00:00:00
3,734 lượt xem

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những nội dung được cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Bà Phạm Thị Bé - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần VLXD Thái Bình: 

Văn kiện cần bổ sung nội dung về vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Bởi vì tôi thiết nghĩ thì sự phát triển của doanh nghiệp phải mạnh; mà doanh nghiệp mạnh thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ có nhiều đóng góp tích cực, lớn hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của tỉnh.


Ông Nguyễn Quốc Phòng - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu: 

Chúng ta cần quan tâm hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò của tổ chức quần chúng như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong khối doanh nghiệp. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chủ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò của các đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong doanh nghiệp.


Duy Huy thực hiện

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...