Góp ý dự thảo văn kiện: Nâng cấp và đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn

Thứ 3, 12/05/2020 | 00:00:00
3,395 lượt xem

Thời điểm này, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã phát huy tinh thần dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân nói lên tiếng nói của mình đóng góp cho đường lối phát triển của tỉnh. Chúng tôi xin tiếp tục trích đăng ý kiến đóng góp xung quanh những giải pháp để nâng cấp và đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn.Ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch UBND xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư:

Việc duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng là điều tất yếu. Về vấn đề này tỉnh có chủ trương đúng, sát phù hợp với từng công trình. Đặc biệt là vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn hiện nay. Khi có chủ trương đúng rồi thì đầu tư giám sát trong các công trình làm chặt chẽ. Vấn đề 2 là ở nông thôn khi thực hiện có sự vào cuộc của nông dân, nhà nước đầu tư nhân dân đóng góp và nhân dân là người trực tiếp tham gia xây dựng hưởng lợi từ phong trào đó tiếp tục tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Phí Đức Vui – Chủ tịch HĐND xã Đông Á, huyện Đông Hưng: 

Những năm qua Đảng nhà nước có nhiều chính sách trong đó có chính sách tam nông nông nghiệp - nông dân nông thôn đi vào cuộc sống của nhân dân. Trong đó phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp ngành tổ chức tốt. Việc xây dựng NTM huy động sự đóng góp của chính quyền địa phương, con em xa quê. Để công trình này sử dụng lâu dài thì theo tôi cần cụ thể hóa hơn công tác duy tu bảo dưỡng, có vốn để công trình sử dụng lâu dài tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu. 

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...