Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp và khu dân cư

Thứ 7, 09/05/2020 | 00:00:00
3,556 lượt xem

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thẳng thắn chỉ ra một trong những hạn chế yếu kém đó là vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu dân cư, khu, cụm công nghiệp và làng nghề còn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra. Các cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có những ý kiến đóng góp về giải pháp khắc phục vấn đề này.

Xử lý rác thải nông thôn


Ông Tô Xuân Thức, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng: 

 Trong thời gian qua môi trường ở các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp, làng nghề, các khu dân cư đã có chuyển biến tốt hơn các năm trước. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế chưa xử lý dứt điểm được. Trong thời gian tới chúng tôi nghĩ rằng, giải pháp đầu tiên là phải yêu cầu tất cả các cơ sở sản suất trong các khu cụm công nghiệp, làng nghề phải thực hiện nghiêm cam kết môi trường đã ký kết. Cùng với đó muốn họ thực hiện nghiêm được thì các cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện đến cơ sở tăng cường kiểm tra giám sát họ và phát động người dân giám sát. Những cơ sở nào không thực hiện nghiêm thì phải xử lý họ. Có thể tạm dừng sản xuất hoặc có thể phải đóng cửa nếu không thực hiện cam kết môi trường. Còn đối với nhân dân các khu dân cư thì chúng ta tiếp tục phát động phong trào toàn dân tổng vệ sinh môi trường ở khu dân cư, làm sao sạch từ nhà sạch từ sân sạch từ ngõ và sạch ra đến đường. 

Ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy: 

Cần tập trung cao cho công tác quản lý nhà nước về môi trường. Tất cả những cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố yêu cầu phải có khu xử lý về môi trường để đảm bảo về nước thải, và tất cả các vấn đề làm sao đảm bảo yêu cầu thì mới tiến hành các hạ tầng khác. Bên cạnh đó, cũng cần phải chấn chỉnh lại các hoạt động thu gom rác, xử lý tồn tại tại các điểm đốt rác của xã hiện nay. Các địa phương sẽ phải quy hoạch và tiến hành giải phóng mặt bằng để làm sao thu hút được nhà đầu tư, đầu tư một cách đồng bộ hiện đại các nhà máy hay dây chuyền xử lý chất thải môi trường – một trong những vấn đề cấp bách hiện nay.


Cao Biền thực hiện

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...