Xây dựng thế trận lòng dân

Thứ 2, 04/05/2020 | 00:00:00
3,404 lượt xem

Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX có nêu cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ở từng cơ sở và trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình, đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Cửa Lân, Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân

Thượng tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình: 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác không thể dàn trải hết ra mà thực hiện được. Mà cái này đều phải xây dựng thế trận lòng dân. Mọi người dân là những người chiến sỹ, những người cung cấp tin. Do đó chúng ta phải thấm nhuần lấy dân làm gốc. Phải lo cái lo của dân. Cho nên Bộ đội Biên phòng chúng tôi đã có một truyền thống rất là tốt đẹp. Ở những nơi khó khăn gian khổ, phục vụ mọi cái, đối với người dân luôn được tin tưởng. Mình chăm lo điều kiện cho người dân. Người dân sẵn sàng cung cấp tin, thậm chí là có những cách làm hay tham mưu cho chúng tôi trong công tác quản lý bảo vệ an ninh biên giới vùng biển ngày một tốt hơn, xứng đáng với chức năng nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước, quân đội và lực lượng giao cho.


Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình: 

Một trong những nhiệm vụ giải pháp để phát triển kinh tế xã hội cũng như việc củng cố quốc phòng an ninh đó là việc xây dựng thế trận lòng dân. Đây cũng là một trong những nội dung trong xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ. Để làm tốt nội dung này thì trước hết các cơ quan phải phối hợp làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải nhận thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Gắn việc quán triệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với việc giáo dục nâng cao cảnh giác và làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hai là phải tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân. Mà trước hết phải nâng cao được chất lượng của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp. Thứ ba là phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các huyện, thành phố và các ban ngành đoàn thể để tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh và chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thứ tư là phải tham mưu thực hiện tốt chỉ thị số 10 ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với việc phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức quần chúng và lực lượng vũ trang trong vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Cao Biền thực hiện

  • Từ khóa
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy

Chiều 5/8, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu HĐND huyện Thái Thụy, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các xã: Hòa An, Mỹ Lộc, Thái...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...