Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đóng góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 6, 24.04.2020 | 16:36:50
1,578 lượt xem

Sáng ngày 24/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các đại biểu đều khẳng định: Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được Ban soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; bố cục hợp lý, văn phong sáng sủa, ngắn gọn, súc tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp sát hợp, mang tính đột phá, khả thi. Tuy nhiên, cần bổ sung chiến lược phát triển kinh tế của nhiệm kỳ cũng như tầm nhìn chiến lược cho những năm tiếp theo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo văn kiện cần có những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội một cách phù hợp; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh; có những cơ chế chính sách phù hợp phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quan tâm phát triển Đảng trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình: 
Cần phải đưa tỷ lệ phát triển kinh tế Thái Bình là tỷ lệ công nghiệp phát triển bao nhiêu phần trăm; tỷ lệ thương mại dịch vụ bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ nông nghiệp bao nhiêu phần trăm. Nếu chúng ta không đưa được mức độ cơ cấu như vậy thì rất khó khăn cho việc định hướng cũng như các giải pháp tiếp theo.
 Ông Nguyễn văn Tuynh - Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình:
 Ví dụ như Nhật và Mỹ, rất nhiều doanh nghiệp bây giờ đang tính sẽ bỏ đầu tư vào Trung Quốc để tìm thị trường mới, trong đó có Việt Nam thì chúng ta phải nghiên cứu đến cái ảnh hưởng này. Cái thứ 2, do ảnh hưởng của đại dịch Covid phải thay đổi cơ cấu kinh tế thì chúng ta phải xét đến thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh như thế nào cho nó phù hợp tạo ra động lực mới để phát triển một cách hiệu quả nhất.

Các đại biểu thống nhất cần có những cơ chế chính sách phù hợp phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quan tâm phát triển Đảng trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Duy Huy 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...