Hội CCB tỉnh Thái Bình đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 6, 24.04.2020 | 11:38:20
1,955 lượt xem

Sáng ngày 24/4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý vào các nội dung như: Chủ đề đại hội, bố cục, cách viết và ngôn từ sử dụng trong bản dự thảo; phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực; việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc xử lý môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn hiện nay, công tác xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội; đánh giá các nhóm nhiệm vụ giải pháp trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, các đoàn thể, hệ thống chính trị. 

Thông qua hội nghị, các ý kiến góp ý sẽ được Hội CCB tỉnh tổng hợp, báo cáo về Tiểu ban Văn kiện đại hội tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới đúng, sát với tình hình thực tế. 

Ninh Thanh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...