Đóng góp văn kiện đại hội: Phấn đấu đạt chỉ tiêu về y tế, dân số

Thứ 5, 23.04.2020 | 18:40:39
2,004 lượt xem

Chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình là những nội dung chính về y tế được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đây cũng là vấn đề được nhiều cán bộ, Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến.

Báo cáo chính trị đã chỉ rõ những thành tựu của ngành y tế thời gian qua. Hệ thống y tế được sắp xếp, kiện toàn tổ chức và tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến nâng lên. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai như: đặt Stent mạch vành, phẫu thuật tim hở, xạ trị... Cùng với đó, báo cáo đưa ra 2 chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế. 

Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình: 

Trong nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, ngành y tế lựa chọn 2 chỉ tiêu quan trọng... bao trùm toàn diện tất cả mọi hoạt động liên quan đến ngành.. thứ nhất là tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95%, tức là tiến tới việc CSSK người dân đảm bảo sự công bằng.. thứ 2 là tỷ lệ 14 bác sỹ trên vạn dân. Nếu chúng ta không phát triển kỹ thuật, không phát triển toàn diện thay đổi về tư duy, tinh thần thái độ, mô hình, cơ chế hoạt động thì bác sỹ cũng không có điều kiện làm việc.. Chúng ta phải phát triển đồng bộ từ trạm y tế, phòng khám khu vực, các phòng khám ngoài công lập, TTYT cũng như BV tư nhân.  


 Thái Bình đang từng bước xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh từ cơ sở đến tuyến huyện, tỉnh

Phát triển và nâng cao năng lực của hệ thống khám, chữa bệnh tuyến huyện, tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu.Tiếp tục đổi mới, tăng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơm vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực y tế. – Đó là những giải pháp được đặt ra đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Thái Bình: 

Trong báo cáo chính trị, tôi hoàn toàn nhất trí với những kết quả, mục tiêu, giải pháp của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra. Tôi cũng xin bổ sung một số mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ tới... Hiện tại BHYT giao quỹ cho các bệnh viện và như thế thì cũng sẽ hạn chế sự phát triển kỹ thuật của các BV. Cũng mong muốn tỉnh có giải pháp hỗ trợ về cơ chế để thông thoáng cơ chế, để BS có khả năng phát huy hết trình độ của mình.  


Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em được thực hiện tích cực; giữ vững mức sinh thay thế, chất lượng dân số từng bước được nâng lên. 

Trẻ em cũng là một trong số những đối tượng chính để chăm sóc, bảo v

Ông Đặng Văn Hơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình: 

Qua dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ tỉnh, chi bộ chi cục DS cũng đã tiến hành thảo luận và bổ sung một số nội dung trong giải pháp thực hiện chính sách DS thời gian tới.. Thực hiện tốt chính sách pháp luật về DS bao hàm toàn bộ nội dung như quản lý quy mô DS, cơ cấu DS, phân bổ dân cư và nâng cao chất lượng DS. Trong đó có thực hiện nội dung về cơ cấu DS vàng và thích ứng với già hóa dân số. Một nội dung nữa là giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 2025.    


Việc đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đã tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và của tỉnh Thái Bình.

Hà My thực hiện

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...