Góp ý vào dự thảo văn kiện: Cần tăng cường hoạt động hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng

Thứ 7, 18.04.2020 | 19:20:21
1,022 lượt xem

Ngành ngân hàng cần nghiên cứu mở rộng hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân ở các xã chưa có quỹ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên, nhân dân khu vực nông thôn tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng.

Ông Đào Khắc Việt, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân An Ninh, huyện Quỳnh Phụ trao đổi với phóng viên

Đây là một trong những nội dung được  cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Đào Khắc Việt - Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân An Ninh, huyện Quỳnh Phụ đóng góp ý kiến: 

Qua nghiên cứu chúng tôi thấy là lần này Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, bố chục phù hợp, chặt chẽ, đi vào lòng dân. Thông qua bản dự thảo văn kiện, chúng tôi thấy là Nghị quyết đã vậy rồi, nhưng việc tổ chức thực hiện Nghị quyết cần phải thật cụ thể, chi tiết trong từng tháng, từng quý, từng năm dẫn đến kết quả thực hiện Nghị quyết của cả nhiệm kỳ. 

Có những vấn đề tôi đề nghị với các cấp nên quan tâm sâu sắc hơn nữa đến phát triển kinh tế. Nhất là hiện nay hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn chúng tôi thấy là cần tăng cường hoạt động hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng. Đặc biệt là mở rộng địa bàn hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân ở những xã chưa có quỹ tín dụng được vay với lãi suất phù hợp, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng một cách thuận lợi; hạn chế “tín dụng đen” ở các cơ sở thôn làng.


Duy Huy thực hiện

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...