Ngành ngân hàng cần công khai, dân chủ hóa trong đầu tư tín dụng để “tín dụng đen” không còn đất để sống

Thứ 6, 17.04.2020 | 11:44:12
648 lượt xem

Ngành ngân hàng cần có những giải pháp đồng bộ, làm tốt công tác huy động tiền gửi, chủ động nguồn vốn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn vay, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, hạn chế tình trạng tín dụng đen, nạn cho vay nặng lãi. Đây là một trong những nội dung được cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan văn Sử - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Thái Bình: Bám sát định hướng chung, sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính sách tiền tệ vĩ mô thì trong văn kiện cũng đã nêu rất rõ rồi. Ngân hàng là cột sống nền kinh tế thì trách nhiệm của ngân hàng phải giữ vững, phát huy, ổn định chính sách tiền tệ trên địa bàn, phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tăng cường mối liên kết giữa ngân hàng với Đảng, chính quyền địa phương để tạo điều kiện công khai, dân chủ hóa trong đầu tư tín dụng, làm sao để người dân vay vốn một cách thuận lợi nhất. Sử dụng vốn vay một cách đúng mục đích, an toàn hiệu quả, và làm như vậy thì “tín dụng đen” không còn đất để sống, và không thể len lỏi.
 Duy Huy thực hiện

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...