Nâng cao chất lượng lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị

Thứ 4, 08.04.2020 | 15:20:03
1,672 lượt xem

"Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo Báo báo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân". Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với tiểu ban Văn kiện vào sáng 8/4.

Từ ngày 15/3, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Qua lấy ý kiến cho thấy cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào những chủ trương, đường lối đề ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Nhiều ý kiến cho rằng việc công bố rộng rãi Dự thảo để lấy ý kiến nhân dân đã phát huy tinh thần dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân nói lên tiếng nói của mình, đóng góp cho đường lối phát triển của tỉnh. 

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng việc lấy ý kiến của nhân dân thời gian qua chưa bảo đảm tiến độ đề ra, việc lấy ý kiến chưa có tính hệ thống, chưa bám sát đề cương Văn kiện, nội dung Văn kiện. Trong đó, nhiều ý kiến chưa thật sự xác đáng, còn mang ý chí của cá nhân. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học. Những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng phải được trân trọng nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc. Đồng chí nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo và mục đích của việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Báo cáo chính trị. 

Video: 40820_ODIEN.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ lấy ý kiến bằng nhiều hình thức, như lấy ý kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện là Ban chấp hành hoặc hội nghị cán bộ mở rộng, khuyến khích hình thức góp ý thông qua thư điện tử, qua điện thoại. 

Đối với các cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai lấy ý kiến trong hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng. Song phải bảo đảm số lượng người tham dự trong một hội nghị theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Các ngành chức năng của tỉnh tùy theo lĩnh vực được phân công phụ trách phải nghiên cứu kỹ Dự thảo, đối chiếu với lĩnh vực mình, ngành mình để đóng góp ý kiến một cách xác đáng. 

Đối với các cơ quan truyền thông đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần xây dựng đề cương, kịch bản khi lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng phải là những ý kiến tiêu biểu, xác đáng. Bộ phận thường trực và các thành viên trong tổ giúp việc xây dựng Văn kiện chủ động cập nhật thông tin, kết quả của các tổ chức, đơn vị gửi về cùng với việc lấy ý kiến của chuyên gia, người có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực để xây dựng Văn kiện. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải hoàn thành việc lấy ý kiến giai đoạn đầu trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp, hoàn thiện 1 bước, lấy ý kiến của các Ban Bộ ngành Trung ương trước khi báo cáo Bộ chính trị. Trong thời gian từ nay đến Đại hội vẫn tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và tổ chức đại diện, có như thế mới đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

Thu Hà

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...