Tập huấn xử lí thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Thứ 6, 02/04/2021 | 00:00:00
1,342 lượt xem

Sáng 2/4, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tới dự có đồng chí Phạm Đồng Thuỵ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh uỷ.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề về nhận diện thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác thông tin sai trái xuyên tạc, bịa đặt chống phá nhà nước trên internet và mạng xã hội. Các giải pháp kỹ thuật trong việc tạo lập sử dụng Facebook, tài khoản mạng xã hội trong đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Qua đó nâng cao khả năng nhận biết đối với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giúp các đại biểu có thêm những kỹ năng, phương pháp phối hợp tham gia đấu tranh phản bác với các thông tin xấu độc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...