314 tập thể, cá nhân của tỉnh Thái Bình đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề nghị xét khen thưởng danh hiệu thi đua năm 2023

Thứ 5, 11/04/2024 | 00:00:00
646 lượt xem

Sáng 11/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình tổ chức họp xét và đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình tổ chức họp xét và đề nghị tặng danh hiệu thi đua năm 2023

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tập trung thảo luận vào danh sách được đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023. Trong đó, tổng số tập thể, cá nhân, hộ gia đình được đề nghị xét khen thưởng các cấp năm 2023 là 336. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì và phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất với danh sách 314 tập thể, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề nghị xét khen thưởng năm 2023 và 22 tập thể, cá nhân chưa xét đề nghị khen thưởng đợt này. 

Trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai các bước tiếp theo theo đúng trình tự, thủ tục, quy định; sớm hoàn thiện các hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ký quyết định. 

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu cơ chế để bảo đảm đồng bộ giữa đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với cấp chính quyền. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kế hoạch hoạt hoạt động năm 2024. Đồng thời lưu ý rà soát những nhân tố điển hình, có thành tích đột xuất để đề xuất khen thưởng để kịp thời động viên, lan tỏa. 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thông qua danh sách các tập thể, cá nhân, hộ gia đình được đề nghị khen thưởng./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...