Năm 2024 Tiền Hải có 53 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu

Thứ 7, 09/03/2024 | 19:16:06
1,168 lượt xem

Việc triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Tiền Hải thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, sát thực tiễn, tạo được nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Năm 2024, Tiền Hải có 53 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Năm 2023, Đảng bộ huyện có 57 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, kết quả thẩm định, đánh giá có 26 chi bộ đạt tiêu chuẩn được công nhận là chi bộ kiểu mẫu. Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị chu đáo, đảng viên tích cực sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. 

Năm 2024, Đảng bộ huyện Tiền Hải có thêm 53 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, trong đó có 20 chi bộ thôn, tổ dân phố, 5 chi bộ trong các cơ quan hành chính, 28 chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và chi bộ trong doanh nghiệp./.


Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...