Đảng bộ khối cơ quan tỉnh kết nạp mới 172 đảng viên

Thứ 3, 21/11/2023 | 10:00:00
1,226 lượt xem

Xác định, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật về công tác phát triển đảng viên mới.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phát triển đảng viên mới

Hiện nay, Đảng bộ Khối có 76 tổ chức cơ sở đảng, gồm 55 đảng bộ và 21 chi bộ cơ sở. Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng bộ kết nạp mới 172 đoàn viên, quần chúng ưu tú vào đảng, nâng tổng số đảng viên lên gần 6.100. 

Đoàn viên, quần chúng ưu tú trong các khối nhà trường luôn được quan tâm, giao nhiệm vụ để thử thách, rèn luyện

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn phát triển đảng viên với việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, quần chúng. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên trong việc giáo dục, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp. Chi bộ đảng thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ cho quần chúng để thử thách, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Thực hiện đúng quy trình, quy định, hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...