Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Kỳ họp thứ 60

Thứ 6, 24/02/2023 | 00:00:00
1,006 lượt xem

Chiều 23/2, các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 và một số nội dung công tác cán bộ.

Hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy - Kỳ họp thứ 60

Thời gian qua, các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân ở địa phương, đơn vị mình, bảo đảm tiến độ đề ra. Trong kiểm điểm đã nghiêm túc, cầu thị, đánh giá sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể, cá nhân. Một số địa phương, đơn vị đã chủ động gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân theo thẩm quyền, xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức kiểm điểm. Trong kiểm điểm, mỗi cá nhân đã liên hệ chặt chẽ với kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân, về thực hiện trách nhiệm nêu gương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cấp ủy các cấp chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá xếp loại đối với từng tập thể, cá nhân bảo đảm đúng thực chất, gắn với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên. Lấy ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn thẩm định các tiêu chí đánh giá đối với đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở. Phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy, các ban tham mưu giúp việc cấp ủy dự, theo dõi các địa phương, đơn vị thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý.

Ngay sau khi kiểm điểm, xếp loại chất lượng đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...