Sơ kết quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Thứ 5, 29/12/2022 | 00:00:00
1,141 lượt xem

Chiều ngày 29/12, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Qua 1 năm triển khai, thực hiện quy chế phối hợp đã tạo được chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động phối hợp công tác của mỗi cơ quan. Các cơ quan phối hợp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nội dung phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, quan tâm công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Quy chế. Công tác phối hợp có trọng tâm trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, bám sát các nội dung của Quy chế. Việc trao đổi, cung cấp thông tin, báo cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm phối hợp được thực hiện thường xuyên và ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Quy chế. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chế độ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của các cơ quan phối hợp bảo đảm chính xác, kịp thời, hiệu quả công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác bảo mật thông tin, thực hiện tốt quy chế phát ngôn của mỗi đơn vị đúng theo quy định.

          Cao Biền 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...