Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết

Thứ 3, 13/12/2022 | 00:00:00
1,830 lượt xem

Sáng ngày 13/12, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; quản lý, sử dụng đất đai và giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Hoàng Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự hội nghị.

Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; quản lý, sử dụng đất đai và giải phóng mặt bằng

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, học tập các nghị quyết 05, 06 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thái Bình về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đáp ứng sự phát triển bền vững Thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" ; " Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai và giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022- 2030".

Đồng chí Hoàng Văn Thành , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố đã triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

Sau hội nghị cấp Thành phố, Thành ủy chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội các cấp tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi 2 nghị quyết đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết. Góp phần sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình và là một trong những đô thị phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

CTV Đài TT- TH Thành phố  

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...