Triển khai giám sát việc thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 7, 03/12/2022 | 00:00:00
936 lượt xem

Chiều 2/12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và Quy định số 19 ngày 1/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và Quy định số 19 ngày 1/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập 2 Đoàn công tác tổ chức giám sát  việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và Quy định số 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với các Ban thường vụ: Huyện ủy Vũ Thư, Huyện Ủy Thái Thụy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí: Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Mốc thời gian giám sát, đối với kết luận số 21 từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/11/2022; đối với Quy định số 19 từ ngày 1/5/2019 đến ngày 30/11/2022. Thời gian tiến hành kiểm tra hoàn thành trong tháng 12 này. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của cuộc giám sát. 

Video: 120222_OTHANH.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc tự giám sát ở cấp mình, để có đánh giá đúng, khách quan; chuẩn bị mọi điều kiện, phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn giám sát  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...