Triển khai đề án 02 về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025

Thứ 5, 28/04/2022 | 00:00:00
2,609 lượt xem

Chiều 28/4, các đồng chí Ngô Đông Hải - ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị quán triệt triển khai Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị quán triệt triển khai Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt, phổ biến triển khai Đề án 02 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025. 

Theo Đề án việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu sẽ thực hiện thí điểm từ đầu năm 2022. Mỗi huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khảo sát chọn trong mỗi loại hình chi bộ từ 1 đến 3 chi bộ để lãnh đạo thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Thái Bình phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có từ 90% số chi bộ trở lên đạt mức chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% chi bộ trong tỉnh đạt tiêu chí mô hình chi bộ kiểu mẫu.

 Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã triển khai Hướng dẫn một số nội dung về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025 để các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự và phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Đề án 02 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết và chất lượng của Đề án quan trọng này. Trên cơ sở các nội dung, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra trong Đề án, đã có hơn 20 lượt ý kiến của đại biểu là các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, bí thư các chi bộ thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang và bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố của các huyện, Thành phố tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm mục đích, yêu cầu và các nội dung, khung tiêu chí, giải pháp xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong từng loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025. Đồng thời thống nhất quan điểm chi bộ kiểu mẫu phải là chi bộ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, khẳng định được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thông qua kết quả nổi bật về việc học tập nâng cao nhận thức chính trị, lý luận, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng chi bộ được nâng lên thực chất, bảo đảm vừa thực hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ, vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc ban hành Nghị quyết lãnh đạo sát, đúng thực tế, làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng tốt hơn, cao hơn và ý thức trách nhiệm, tự giác, gương mẫu của đảng viên được nâng cao.

Đồng chí Ngô Đông Hải, ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích làm rõ hơn những vấn đề mà các đại biểu đặt ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, nhờ đó mà chất lượng các chi bộ được nâng lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khoảng trống trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh 3 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Chi bộ.

Video: 42822_OHAI1.mp4

  Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những vấn đề đặt ra trong công tác đánh giá, xếp loại chi bộ hiện nay. Đồng chí cho rằng cần phải nhận thức đúng, hiểu đúng về vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng là dẫn dắt, là gương mẫu, là tiên phong đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ tính gương mẫu, tính giáo dục, tính tiên phong phải được đề cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân tích và làm rõ khái niệm, tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu trên cơ sở bám sát các quy định của Đảng.

Video: 42822_OHAI2.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đề án sẽ khuyến khích nhiều cách làm hay, giải pháp mới trong công tác xây dựng chi bộ, mục tiêu cuối cùng là phát huy vai trò của chi bộ, của từng đảng viên, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Để tổ chức thực hiện đề án này đồng chí để nghị các tổ chức Đảng nghiêm túc quán triệt đến tận tổ chức Đảng cơ sở và đảng viên.

Video: 42822_OHAI3.mp4

 Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc, phải làm cho ra được kết quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong từng loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy bám sát các nội dung của đề án để đôn đốc, giám sát việc thực hiện, chủ động tham mưu cho BTV Tỉnh ủy bổ sung, điều chỉnh để việc thực hiện đề án đạt kết quả cao nhất./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...