Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ 5, 11/03/2021 | 00:00:00
1,673 lượt xem

Sáng 11/3, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, năm 2045, về cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện 1 số dự án trọng điểm của tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và 1 số sở ngành của tỉnh.

Trung tâm thành phố Thái Bình

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 16 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, chỉ đạo triển khai và cụ thể hóa các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền và bảo đảm quốc phòng, an ninh thành 133 chương trình/đề án/nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó riêng lĩnh vực phát triển kinh tế và thu hút đầu tư là 57 chương trình/đề án/nhiệm vụ cụ thể.

Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực quản lý 2 tháng đầu năm 2021.Phân tích các giải pháp, kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 cũng như các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Nhất là các công việc liên quan đến công tác thu chi ngân sách, huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, giải phóng mặt bằng, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, công nghệ cao gắn với bao tiêu sản phẩm; phát triển trong lĩnh vực văn hóa xã hội, du lịch,....

Các đại biểu phân tích đánh giá 1 số vướng mắc, khó khăn hiện nay và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: để thực hiện các mục tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thì cần phải xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện và chỉ rõ những điểm còn vướng mắc, khó khăn, để có giải pháp khắc phục. Đồng chí đề nghị các sở ngành cần phải đổi mới tư duy và có cách làm sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực trong thực hiện các dự án trọng điểm,... Các sở ngành cần tham mưu để tỉnh thu hút được những nhà đầu tư lớn, chiến lược, có tiềm lực, để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh. Đồng thời,trong chỉ đạo điều hành cần tiếp tục tạo thống nhất cao từ tỉnh xuống cơ sở để thuận lợi trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, trên cơ sở đó tỉnh sẽ có những kế hoạch, giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính với quyết tâm cao nhất và sự chỉ đạo điều hành đồng bộ, thống nhất từ tỉnh xuống cơ sở. Đồng chí đề nghị các sở ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là nêu gương vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm sáng tạo, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của thực tiễn. Phải có sự chuyển biến đi trước, thay đổi mạnh và có tính dẫn dắt để tạo sức lan toả, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...