Thứ Tư ngày 24-07-2024
05:30
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
05:32
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH
05:35
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
05:50
NHỊP CẦU Y TẾ Hạt cải củ giúp điều trị chậm tiêu
05:55
THỜI TIẾT NÔNG VỤ
06:00
BẢN TIN CHÀO NGÀY MỚI
06:10
BẢN TIN TÀI CHÍNH - THỊ TRƯỜNG
06:25
ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tự hào, tự tôn dân tộc từ kết luận 264 Bộ Chính trị
06:35
PHIM TÀI LIỆU Di sản của thầy
07:00
BẢN TIN SÁNG
07:10
BẢN TIN TÀI CHÍNH - THỊ TRƯỜNG
07:30
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
07:50
THIÊN NHIÊN VIỆT NAM Ngỡ ngàng vẻ đẹp thác Sao Va
08:15
PHIM HOẠT HÌNH Bí ẩn đại dương sâu thẳm - Tập 12, Phần 2
08:28
THÁI BÌNH - TRÀ VINH THẮM ĐƯỢM NGHĨA TÌNH, THỦY CHUNG SON SẮT
08:53
ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Quy định 144 đạo đức cán bộ
09:03
PHIM TRUYỆN Độc thân tuổi 30 - Tập 14
09:53
KÝ SỰ NHỮNG DÒNG SÔNG XỨ QUẢNG Tập 4: Về với dòng sông Mẹ
10:03
PHIM TRUYỆN Bến đò xưa lặng lẽ – Tập 2
10:53
TÌM VỀ NGUỒN CỘI Hưng Đạo Vương
11:03
THỜI SỰ THÁI BÌNH
11:18
ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tự hào, tự tôn dân tộc từ kết luận 264 Bộ Chính trị
11:28
TIN TỨC TRONG NƯỚC
11:38
BẢN TIN THẾ GIỚI
11:49
PHIM TRUYỆN Đế quốc Đại Tần – Tập 26
13:32
NHỊP CẦU SỨC KHOẺ Bạo lực gia đình
13:57
BẢN TIN TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG
14:12
TÌM VỀ NGUỒN CỘI Hưng Đạo Vương
14:22
PHIM TÀI LIỆU Nỗi niềm rừng phòng hộ
14:47
THIÊN NHIÊN VIỆT NAM Ngỡ ngàng vẻ đẹp thác Sao Va
15:17
PHIM TÀI LIỆU Sức sống từ những trang sách cổ
14:54
ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Quy định 144 đạo đức cán bộ
15:02
BẢN TIN 15H
15:17
PHIM TRUYỆN Yêu thầm - Tập 27
16:02
PHIM TRUYỆN Yêu thầm - Tập 28
16:47
BẢN TIN TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG
17:12
KÝ SỰ NHỮNG DÒNG SÔNG XỨ QUẢNG Tập 4: Về với dòng sông Mẹ
17:27
NHỊP CẦU Y TẾ Hạt cải củ giúp điều trị chậm tiêu
17:32
PHIM HOẠT HÌNH Bí ẩn đại dương sâu thẳm - Tập 12, Phần 2
17:47
PHIM TRUYỆN Cánh hoa danh vọng - Tập 12
18:47
BẢN TIN 18H45
19:00
CHUYỂN TIẾP THỜI SỰ VTV
19:40
THỜI SỰ THÁI BÌNH
20:15
BẢN TIN THỜI TIẾT NÔNG VỤ
20:20
GIAO THÔNG CỘNG ĐỒNG Quyết liệt giảm thiểu TNGT
20:30
PHIM TRUYỆN Nhiễm Nhan truyền kỳ - Tập 16
21:15
TÌM VỀ NGUỒN CỘI Huyền tích Trưng nữ vương
21:25
PHIM TRUYỆN Mối tình oan gia - Tập 4
22:10
NHỊP CẦU SỨC KHOẺ Vừng đen (mè đen) - Món ăn, bài thuốc quý
22:15
DỌC MIỀN TỔ QUỐC - CHUYỆN HUẾ Đất thiền kinh - Huế mùa an cư kiết hạ
22:30
BẢN TIN CUỐI NGÀY
22:45
BẢN TIN THẾ GIỚI
23:00
PHIM TRUYỆN Muôn kiểu làm dâu - Tập 37
Thứ 4 ngày 24-07-2024