Triển khai văn bản đại hội công đoàn các cấp

Thứ ba, 14/03/2017 | 14:06

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai văn bản đại hội công đoàn các cấp tới các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh; công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố và cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt một số văn bản của tổ chức công đoàn: Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, thông tri của Tỉnh ủy về đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở, đồng thời giải đáp những vướng mắc trong quá trình chỉ đạo và tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

Hội nghị là dịp để các đại biểu nắm rõ một số văn bản, quy trình chuẩn bị cho đại hội, quy trình nhân sự trước, trong và sau đại hội từ đó triển khai và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp. 

Vũ Hương