Triển khai tháng hành động Vệ sinh An toàn lao động năm 2017

Thứ sáu, 21/04/2017 | 15:52

"Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và làng nghề. Khi phát hiện vi phạm phải xử lý triệt để, tránh tái diễn gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người lao động" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo tại hội nghị triển khai tháng hành động ATVSLD năm 2017.

Với chủ đề "thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp", tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh yêu cầu các sở ban ngành cần tăng cường quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ, kế hoạch thực hiện phải cụ thể, thiết thực, hướng đến doanh nghiệp và người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho các nhóm đối tượng ở cơ sở và trong các doanh nghiệp.

Đối với công tác kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành phối hợp với UBND huyện, thành phố cần kiểm tra, rà soát những doanh nghiệp và làng nghề có sử dụng các loại máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, nguyên liệu sản xuất dễ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2017. 

Vũ Hương