Thiếu nhân lực bác sỹ sản, nhi

Thứ năm, 18/05/2017 | 10:42

Một trong những thách thức lớn trong thực hiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em hiện nay là nhân lực bác sĩ sản, nhi thiếu trầm trọng ở tất cả các tuyến, đặc biệt ở tuyến tỉnh, chỉ đạt 0,33 bác sĩ sản và 0,2 bác sĩ nhi/10.000 dân.

Việc thiếu bác sĩ đã dẫn đến tình trạng quá tải bệnh nhân, mỗi cán bộ y tế phải đảm đương phần việc của nhiều người nên dễ sai sót, khó tuân thủ nghiêm túc quy trình chuyên môn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc và điều trị. Một trong những hậu quả là tỷ lệ tử vong sơ sinh chiếm tới 70% tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi, khác biệt về tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa các vùng miền vẫn còn cao.

Thực tế này đòi hỏi ngành y tế cần có chiến lược cụ thể hơn trong đào tạo và thu hút nguồn nhân lực bác sĩ sản, nhi để phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Hà My