Tập huấn phương pháp quản lý đào tạo cho các trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng

Thứ ba, 18/04/2017 | 10:18

Sáng 18-4, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp tập huấn phương pháp quản lý, đào tạo cho cán bộ các trường Chính trị các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

Khóa tập huấn này do các giáo sư, tiến sĩ đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo các trường Chính trị trong khu vực trực tiếp truyền đạt nhằm giúp cung cấp kiến thức, kỹ năng về phương pháp xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý đào tạo trong hệ thống Học viện, trường Chính trị các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Chương trình của lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2017, bao gồm các chuyên đề trọng tâm như: Nhu cầu, mục tiêu và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, thực hiện kế hoạch và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

Sau mỗi chuyên đề, các giáo sư, tiến sĩ và nhóm giảng viên góp ý cho để hoàn thiện cho các chuyên đề trên.

Cũng trong đợt tập huấn, các học viên còn được nghe giáo sư Yoshiteru SUGIMOTO, cố vấn về quản lý đào tạo của tổ chức JICA tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại đất nước Nhật Bản.

Thanh Giang