Nhà máy nước xã Nam Chính đã cấp nước đến các xã khu nam huyện Tiền Hải

Thứ tư, 17/05/2017 | 14:04

Để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch, sau gần 2 năm đi vào hoạt động đến nay Nhà máy nước Nam Chính đã phát triển hệ thống đường ống và cấp nước sạch đến 9/9 xã khu nam của huyện Tiền Hải ( Thái Bình) với tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 60%.

Dự án Nhà máy nước xã Nam Chính huyện Tiền Hải do Công ty CP xây dựng và vận tải Sông Hồng làm chủ đầu tư với công suất 12.000m3/ngày đêm, tổng nguồn vốn đầu tư là trên 125 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, đến nay công trình đã hoàn thiện và phát triển hệ thống đường ống cấp nước cho 7.000 hộ dân của 9/9 xã khu Nam và khu vực Cồn Vành của huyện Tiền Hải.

Địa phương có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 90% như các xã Nam Hà, Nam Chính, Nam Hưng, Nam Phú.

Để khai thác tối đa công suất của Nhà máy, Công ty CP xây dựng và vận tải Sông Hồng đang tiếp tục tuyên truyền, vận động và có nhiều cơ chế hỗ trợ lắp đặt để khuyến khích người dân sử dụng nước sạch. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống cấp nước đến hộ sử dụng, Công ty CP xây dựng và vận tải Sông Hồng đang đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống kiểm nghiệm, quản lý chất nước lượng nước. Nhà máy nước Nam Chính cũng đã phát triển và hoàn thiện đường ống cung cấp nước sạch cho khu vực Cồn Vành.                           

Hữu Phước