Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh

Thứ hai, 17/04/2017 | 16:07

Sáng 17-4, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến một số nội dung liên quan đến việc phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt của Công ty CPTM Thành Đạt và một số nội dung khác. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các đơn vị liên quan thảo luận làm rõ thêm những nội dung liên quan đến cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) theo công nghệ TTD-01 của Công ty CPTM Thành Đạt ( tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ), Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất mức hỗ trợ đối với Dự án theo cơ chế UBND tỉnh đề nghị là hơn 5,6 tỷ đồng; cơ chế hỗ trợ cho việc mở rộng phạm vi thu gom, xử lý rác thải đối với dự án sau đó sẽ được áp dụng theo cơ chế chung của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp xử lý rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) trên địa bàn tỉnh, để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày các Dự thảo quy trình, thời gian thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Tờ trình và một số nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh.

Thanh Phú