Giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thứ sáu, 14/04/2017 | 15:02

Ngày 14-4, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở Y tế và Sở LĐTB&XH.

Tại Sở LĐTB&XH, đồng chí Đàm Văn Vượng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự tích cực, chủ động của ngành trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời yêu cầu ngành cần chủ động phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là giải quyết tồn đọng chế độ, chính sách cho người có công, người bị nhiễm chất độc hóa học da cam đi ô xin. Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, cho đội ngũ cán bộ công chức từ tỉnh tới cơ sở. Công khai, minh bạch quy trình giải quyết, danh tính, để nhân dân, cộng đồng dân cư giám sát, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng đối tượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội để người dân nắm và thực hiện.

Tại Sở Y tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung báo cáo; đồng thời yêu cầu ngành cần  điều tra, đánh giá, khảo sát  hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, tăng cường mua sắm, đầu tư trang thiết bị; chú trọng chuyển giao, phát triển kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý toàn diện; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, để hạn chế, giảm tải cho tuyến trên. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân; đấu thầu thuốc, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Duy Huy