Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn

Thứ sáu, 06/01/2017 | 14:52

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tới cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP tăng 10,28% so với năm 2015, là năm đầu tiên trong vòng 6 năm qua tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số. Sản xuất nông nghiệp vẫn đạt kết quả khá dù bị thiệt hại bởi cơn bão số 1. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh lần đầu tiên đạt gần 11.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng trong thời gian tới cần phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Mạnh mẽ phân cấp, tăng thẩm quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, chuyển nền nông nghiệp của tỉnh thành nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hóa.

Thu Hà