Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ năm, 12/07/2018 | 15:26

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều ngày 12-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND; UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại phiên họp, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nhiều vấn đề nổi cộm mà nhân dân và cử tri quan tâm như: xây dựng NTM, triển khai nước sinh hoạt nông thôn, thu hút đầu tư, xử lý ô nhiễm môi trường, công tác đảm bảo an toàn giao thông, vấn đề dạy thêm học thêm, chế độ cho các đối tượng chính sách,…

Đồng chí Phạm Văn Ca - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu có ý kiến tại kỳ họp. Trong đó, khẳng định nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và các địa phương nên 6 tháng đầu năm 2018, tình hình KTXH của tỉnh đạt được những kết quả tích cực, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

Đối với kế hoạch, nhiệm vụ trong phát triển KTXH, an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt các đề án sản xuất nông nghiệp của tỉnh, tăng cường tích tụ ruộng đất, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nhất là trong trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt là đối với xây dựng NTM tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đáp ứng đối với các yêu cầu về tiêu chí NTM trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương làm tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường. Nhất là trong quản lý đất đai, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép, tổ chức tốt việc giải phóng mặt bằng để các dự án đầu tư vào tỉnh thuận lợi, tăng cường xử lý rác thải, đẩy mạnh việc triển khai nước sinh hoạt nông thôn, đảm bảo chất lượng nước cho người dân sử dụng.

Về phát triển công nghiệp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các giải pháp để tăng cường thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, bảo vệ môi trường. Quy hoạch và bố trí các khu, cụm công nghiệp hợp lý, nhất là khu kinh tế ven biển, mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển, sản xuất. Tăng thu ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm mới cho người lao động.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành thuế tăng cường thu ngân sách, chống thất thu thuế, hoàn thành dự toán được giao. Cơ cấu lại chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý. Xác định nợ công và có giải pháp xử lý nợ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số giải pháp trong phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các chế độ cho đối tượng chính sách. Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh quốc phòng. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.                                            

* Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn thảo luận, nghiên cứu, xem xét và đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh đến với kỳ họp. Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết và thông qua 20 Nghị quyết gồm:

1 – Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2016

2 – Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3 – Nghị quyết Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

4 – Nghị quyết Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

5 – Nghị quyết Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

6 – Nghị quyết Về việc chuyển kinh phí tạm ứng thành thực chi ngân sách cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh năm 2018

7 – Nghị quyết Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

8 – Nghị quyết Nhất trí về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, Thành phố Thái Bình

9 – Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10 – Nghị quyết Về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy

11 – Nghị quyết Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

12 – Nghị quyết Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

13 – Nghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)

14 – Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 - 2020

15 – Nghị quyết Quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018 - 2020

16 – Nghị quyết Đặt tên đường, tên phố thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ

17 – Nghị quyết Về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018

18 – Nghị quyết Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018

19 – Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

20 – Nghị quyết Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND tỉnh lần này có nhiều đổi mới, đã dành thời gian thỏa đáng cho nội dung thảo luận tại hội trường về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đã góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận và thống nhất ban hành 20 nghị quyết. Đây là cơ sở để từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách của địa phương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đồng chí chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị thường trực HĐND, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri; tăng cường giám sát, nhất là đối với những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm để đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh đặt ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.     

 

      

Phạm Ngọc

 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h35Cuộc sống xanh - Ô nhiễm tiếng ồn do phương tiện giao thông
 • 05h40Văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Tràn dịch màng phổi - Nguyên nhân và cách phòng chống
 • 05h50Tiểu phẩm - Đưa vợ đi đẻ
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h15Bản tin Thế giới
 • 06h25Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Phần 1
 • 06h35Thiên nhiên việt nam - Thảm thực vật nguyên sơ trên đỉnh A Rung
 • 07h05Khám phá thế giới - Thế giới bí ẩn của cá mập - Phần 4
 • 07h35Phim tài liệu - Đi qua mùa nước nổi - Tập 1
 • 08h00Phim truyện - Thề không gục ngã - Tập 6
 • 08h50Hiểm họa quanh ta - Hiểm hoạ công vẹo cột sống trẻ em từ cập sách
 • 09h15Phim truyện - Bí mật của người vợ - Tập 40
 • 10h05Dạy hát chèo trên truyền hình - Điệu: Sử chuyện
 • 10h50Ký sự đất và người Thái Bình - Tập 6: Nơi đẩy sóng ra xa
 • 11h00Bản tin trong nước
 • 11h15Nhịp cầu y tế - Cây bầu đất chữa đau mắt hiệu quả
 • 11h20Bản tin Thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Cơn lốc hận thù - Tập 66
 • 12h40Tài nguyên môi trường
 • 13h05Khúc hát quê hương
 • 13h30Khám phá thế giới - Thế giới bí ẩn của cá mập - Phần 4
 • 14h00Thiên nhiên việt nam - Thảm thực vật nguyên sơ trên đỉnh A Rung
 • 14h30Hiểm họa quanh ta - Hiểm hoạ công vẹo cột sống trẻ em từ cập sách
 • 15h00Bản tin trong nước
 • 15h10Phim truyện - Vua khách sạn - Tập 5 & 6
 • 16h45Phim tài liệu - Đi qua mùa nước nổi - Tập 1
 • 17h10Tiểu phẩm - Đưa vợ đi đẻ
 • 17h15Nông thôn mới - Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới
 • 17h30Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Phần 1
 • 17h50Phim truyện - Cô nàng xinh đẹp - Tập 22
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp Thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h15Nhịp cầu nhà nông
 • 20h25Phim truyện - Bí mật của người vợ - Tập 41
 • 21h10Nhịp cầu y tế - Bột sắn dây hạ sốt cho trẻ
 • 21h20Phim truyện - Bí mật của người vợ - Tập 42
 • 22h20Phim tài liệu - Cội nguồn - Tập 1
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin Thế giới
 • 23h00Phim truyện - Vòng vây hoa hồng - Tập 11
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h25Khoa học công nghệ - Ứng dụng nồi hơi trong chăn nuôi
 • 05h35Sống trẻ - Doanh nhân trẻ đam mê nghệ thuật
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp VOV
 • 06h30Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Chuyên mục Sống khỏe - Điều trị chứng ù tai bằng cây cối xanh
 • 06h50Mẹo vặt gia đình - 4 loại vitamin và khoàng chất ngăn ngừa móng tay giòn
 • 07h00Chuyển động Vpop
 • 07h25Nông thôn mới
 • 07h35Ca nhạc tổng hợp
 • 08h00Bản tin thế giới
 • 08h10Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Cách đối nhân xử thế
 • 08h30Thơ trong cuộc sống
 • 09h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Khoa học công nghệ - Ứng dụng nồi hơi trong chăn nuôi
 • 11h30Sống trẻ - Doanh nhân trẻ đam mê nghệ thuật
 • 11h40Điểm báo
 • 11h45Nhịp sống thường ngày - Cách đối nhân xử thế
 • 11h50Chuyên mục Sống khỏe - Điều trị chứng ù tai bằng cây cối xanh
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 12h55Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Chuyên mục Sống khỏe - Điều trị men gan cao từ cây an xoa
 • 13h25Học Bác mỗi ngày
 • 13h30Dân ca các dân tộc Việt Nam - Dân ca các dân tộc Việt Nam
 • 14h00Văn bản chính sách
 • 14h20Một thoáng quê hương
 • 14h30Ca khúc Việt Nam mang âm hưởng dân gian
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h25Câu chuyện quanh bàn biên tập - Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh ở Thái Thụy
 • 17h35Ca nhạc tổng hợp
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Văn nghệ - Đọc truyện & ca nhạc thiếu nhi
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - Thẩm định danh sách tinh giảm biên chế
 • 19h45Những vấn đề xã hội - Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân
 • 20h00Chuyên mục Sống khỏe - Điều trị chứng ù tai bằng cây cối xanh
 • 20h30Văn nghệ - Hát chèo chuyên nghiệp
 • 21h00Bản tin đêm
 • 21h15Có thể bạn chưa biết - Thẩm định danh sách tinh giảm biên chế
 • 21h20Câu chuyện quanh bàn biên tập - Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh ở Thái Thụy
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình - Mẹo chữa dằm đâm vào tay
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Hòn đảo một mình - phần 11
 • 22h45Những ca khúc còn mãi với thời gian
 • 23h00Điểm tin