Bảng giá dịch vụ thông tin quảng cáo trên sóng phát thanh và truyền hình năm 2017

Thứ năm, 04/02/2016 | 09:43

Bảng giá dịch vụ thông tin quảng cáo trên sóng phát thanh và truyền hình Thái Bình năm 2017

bảng giá quảng cáo

Bảng giá quảng cáo

Bảng giá quảng cáo

Bảng giá quảng cáo