Giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại huyện Hưng Hà

Thứ 7, 07.09.2019 | 10:22:33
30 lượt xem

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường của 1 số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Đến nay, Hưng Hà quy hoạch chi tiết 5 cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp Thái Phương, Hưng Nhân, Đồng Tu, Thống Nhất, Tiền Phong. Tổng diện tích quy hoạch trên 185 ha. Quy mô diện tích mỗi cụm từ 16 ha đến 64 ha. Có 39  dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho trên 6.700 lao động; thu nhập bình quân từ 4 đến 8 triệu đồng/người/tháng. 

Giám sát tại 1 số doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Thái Phương, Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và UBND huyện Hưng Hà cần rà soát lại toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn; có giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các  vi phạm về đất đai, môi trường của các nhà đầu tư.

Duy Huy 

  • Từ khóa