Quỳnh Phụ nâng cấp các tuyến đường đảm bảo hoàn thiện hạ tầng giao thông huyện nông thôn mới

Thứ 4, 09.10.2019 | 10:37:05
53 lượt xem

Nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông của một huyện nông thôn mới, năm 2019 huyện Quỳnh Phụ đã đầu tư nâng cấp, mở rộng 5 tuyến đường huyện.

Các tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng gồm ĐH73, ĐH74, ĐH78, ĐH82, ĐH83. Trong đó các tuyến đường đã cơ bản hoàn thiện, chỉ còn tuyến đường ĐH74 có chiều dài 3,6km qua địa bàn 4 xã gồm Quỳnh Nguyên, Quỳnh Châu, Quỳnh Sơn và Quỳnh Khê đang gấp rút thi công phấn đấu xong trước ngày 31/12/2019. Tuyến đường này được nâng cấp từ chiều rộng 3,5m lên thành 7m, đạt tiêu chuẩn của đường cấp 4 đồng bằng với tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 6 và dự kiến hoàn thành trong 8 tháng. 

Như vậy, khi trở thành huyện nông thôn mới, huyện Quỳnh Phụ đã có hệ thống giao thông thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Cao Biền

  • Từ khóa