Xây dựng nông thôn mới ở xã Thái Nguyên

Thứ 5, 14.11.2019 | 15:04:26
81 lượt xem

Với nhiều địa phương bị hạn chế về nguồn lực và điều kiện kinh tế thì việc phát huy tính dân chủ và tinh thần đoàn kết là yếu tố rất quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có xây dựng nông thôn mới (NTM). Một trong những địa phương đã quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ trương này đó là xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy.

Nếu như trước đây con đường dẫn vào thôn Ngọc Thịnh này chỉ toàn là cỏ dại và bùn đất thì nay được trải lên một màu xanh mướt của hoa và cây xanh hai ven đường. Ông Vũ Thanh Xuân là hộ dân sống ven con đường này chia sẻ: Từ khi xã Thái Nguyên phát động phong trào xây dựng NTM thì ông và người dân trong thôn đều nhận thức rất rõ: Muốn xây dựng thành công NTM thì trước tiên phải bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, mà cụ thể là làm cho đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp hơn.

Ông Vũ Thanh Xuân, thôn Ngọc Thịnh, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy: Tôi thấy phong trào xây dựng NTM ở địa phương đã đi vào thực chất. Mình là đảng viên thì mình phải gương mẫu để bà con còn theo. Với lại dù già rồi nhưng tôi hy vọng còn sức lực thì còn đóng góp cho quê hương.


Với 1 xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên xã Thái Nguyên xác định rõ: Phải phát huy thật tốt tính dân chủ trong nhân dân với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Mọi công trình ở các thôn đều do người dân thực hiện và tổ chức giám sát. Các khoản chi tiêu, đóng góp đều minh bạch, rõ ràng. Nhờ đó người dân đoàn kết, đồng lòng đóng góp công sức, tiền của được hơn 10 tỷ đồng để xây dựng NTM. 

Ông Hà Duy Thiện - Chủ tịch UBND xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy: Nhờ người dân đoàn kết nên các tiêu chí xã thực hiện rất nhanh gọn. Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị xã hội và các thôn ráo riết vào cuộc tuyên truyền vận động bà con tham gia xây dựng NTM. Kết quả là xã đã hoàn thành kế hoạch trước 3 tháng. Đây là nguồn động lực to lớn để xã Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn tiếp theo.


Nhờ phát huy tính dân chủ và tinh thần đoàn kết trong nhân dân nên nhiều tiêu chí khó được người dân xã Thái Nguyên thực hiện nhanh chóng, thuận lợi như: tiêu chí Giao thông, thủy lợi nội đồng, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở vật chất trường học,… Nếu như hết năm 2018, xã mới hoàn thành 9 tiêu chí thì chỉ trong 9 tháng năm 2019, địa phương đã hoàn thành 10 tiêu chí còn lại. Tổng nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí là gần 40 tỷ đồng. Hiện xã Thái Nguyên đã được tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn NTM.

 Phạm Ngọc

  • Từ khóa